Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w Gminie Kotla - 2008 rok

czwartek, 08 maja 2008 02:00
-

ImageW dniu 05.05.2008 r. na terenie Gminy Kotla rozpoczęły się prace na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych w ramach programu  "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej".

W dniu 05.05.2008 r. na terenie Gminy Kotla rozpoczęły się prace na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych w ramach programu  "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej". 

Przewidziany rodzaj robót do wykonania w 2008 roku to wykaszanie trawy na skarpach i dnie cieku, ścinanie zakrzewień wzdłuż koryt cieków, naprawa uszkodzonych skarp, czyszczenie koryt z naniesionych śmieci oraz przepustów rurowych i ramowych.
W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy, Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie i Urzędem Gminy Kotla zatrudnienie na okres sześciu miesięcy znajdzie 10 osób z terenu gminy.

Osoby te podzielone zostały na dwie grupy melioracyjne i rozpoczęły prace na  cieku podstawowym Kanał Grodzki na km 3+000 oraz szczegółowym Gr-1 od ujścia do Kanału Grodzkiego na odcinku 4200 m. W ramach w/w robót przewiduje się również konserwację rowu podstawowego Serbska Struga na odcinku 2500 m, oraz szczegółowych Gr-1a i St-7 o łącznym rozmiarze 2200 m.

Koszt zakupu narzędzi niezbędnych przy wykonaniu tych robót refundowany jest przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy. Pozostałe koszty związane z realizacją robót ponosi Gmina Kotla. Organizatorem robót jest Urząd Gminy Kotla.

Wójt Gminy Kotla

Halina Fendorf