Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy

piątek, 03 października 2008 15:47
-

Urząd Gminy Kotla informuje, że w dniu 30 września 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

Urząd Gminy Kotla informuje, że w dniu 30 września 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

Zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia, rodziny rolnicze mogą ubiegać się o pomoc, jeżeli:
- co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który jest objęty tym ubezpieczeniem w pełnym zakresie,
- szkody spowodowane przez suszę zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie szczegółowego zakresu kierunków i działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobu ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514 z poźn. zm.),
- szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę wynoszą średnio powyżej 30 % w rolnym – w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Pomoc udzielana jest jednorazowo, w formie zasiłku celowego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli na wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje
w wysokości:
- 500 zł – w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych, w którym powstały szkody spowodowane przez suszę,
- 1 000 zł – w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni większej niż 5 ha.

Rolnicy, którzy spełniają powyższe warunki proszeni są o składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotli, ul. Krzycka 2 – w terminie do dnia  10 października 2008 r.

Druki wniosków o zasiłek celowy  w związku z suszą dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy Kotla, pok. 22.