Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Informacja

czwartek, 09 października 2008 14:22
-

Dotacja dla Gminy Kotla w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Wójt Gminy Kotla z satysfakcją informuje, że Gmina Kotla pozyskała 27 779 zł. w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Całkowite koszty PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOTLA w 2008 r. wynoszą 40 578,08 zł. 
Program został opracowany w oparciu o zdiagnozowane potrzeby wyrównywania szans edukacyjnych, z uwzględnieniem zainteresowań i indywidualnych uzdolnień dzieci i młodzieży. Jest skoncentrowany na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty przez wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem małych dzieci. Program zakłada również zwiększenie liczby zajęć edukacyjno-wspomagających dla dzieci w wieku przedszkolnym. Program będzie realizowany w okresie od 16.10.2008. r. do 20.12.2008 r. w placówkach oświatowych Gminy Kotla tj. Przedszkolu Publicznym w Kotli, Szkole Podstawowej w Kotli i Szkole Filialnej w Chociemyśli oraz w Gimnazjum Gminnym. Forma realizacji Programu: - zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań, - zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna, - organizacja koncertów muzycznych, - wycieczki edukacyjne i sportowe. W ramach Programu zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. 


                                                   Wójt Gminy Kotla
 
                                                    Halina Fendorf 


Kotla, 09.10.2008 r.