Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Obwieszczenie

wtorek, 21 października 2008 13:45
-
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOTLA 
o rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1990 roku.

Podaje się do wiadomości, że w dniu 28 października 2008 r. przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych. Obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji podlegają przedpoborowi, obywatele polscy, urodzeni w 1990 roku, zameldowani na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące na terenie gminy Kotla. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają również przedpoborowi, urodzeni w latach 1984 - 1989, którzy dotychczas nie zgłosili się do rejestracji. Rejestracji nie podlegają mężczyźni, którzy stawali już do poboru i którym wydano wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową). Rejestracja odbędzie się w dniu 28 października 2008 r. w Urzędzie Gminy Kotla, w sali narad w godzinach 8.00-15.00 Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego z obowiązku zgłoszenia się do rejestracji. 

                                                                WÓJT GMINY KOTLA 

                                                                   Halina Fendorf