Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

XXIX sesja Rady Gminy

piątek, 17 kwietnia 2009 11:51
-

22 kwietnia 2009r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Kotla odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Kotla. 

  Proponowany porządek obrad:

1. Wnioski i interpelacje. 
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kotla
     za 2008r.: 
a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz informacja
     o przebiegu wykonania Gminnego Programu Gospodarczego
     za 2008r, 
b) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu, 
c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu oraz 
     wniosek Komisji w/s absolutorium, 
d) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej, 
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. 
3. Działania Powiatu Głogowskiego w zakresie poprawy zabezpieczenia
    zdrowotnego mieszkańców powiatu i w zakresie  utrzymania dróg
     powiatowych. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania
    dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli
     zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez
    Gminę Kotla, 
b) sprzedaży nieruchomości, c) zmiany uchwały Nr XXVI/141/08 Rady 
    Gminy Kotla z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy
     Kotla na rok 2009. 
5. Działalność Wójta Gminy i Komisji stałych Rady w okresie między
     sesjami.      
6. Zakończenie obrad.  
 
                                          Przewodniczący Rady  

                                               Dariusz Zieliński