Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Gminne Święto Kultury

wtorek, 05 maja 2009 16:23
-

ImageW dniu 1 maja 2009 r. w Chociemyśli odbył się Festyn Świętego Floriana z okazji 60-lecia OSP w Chociemyśli i Gminne Święto Kultury.

   Obchody 60-lecia OSP w Chociemyśli rozpoczęły się od mszy świętej, w trakcie której nastąpił akt poświęcenia samochodu bojowego oraz tablicy upamiętniającej jubileusz powstania jednostki. Na uroczystości przybyli zaproszeni goście, w tym: Starosta Powiatu Głogowskiego Pani Anna Brok, Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Głogowie Pan Bogusław Cielebąk, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP – Pan Tomasz Pawłowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Głogowie - Pan Piotr Durał, Wójt Gminy Kotla – Pani Halina Fendorf, Przewodniczący Rady Gminy Kotla – Pan Dariusz Zieliński, Radna Powiatu Głogowskiego Pani Czesława Kozłowska, Komendant Gminny OSP RP w Kotli - Pan Marian Porębski oraz Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Kotli – Pan Jerzy Borciuch oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kotla.
      Po mszy świętej druh Lucjan Marut przedstawił rys historyczny jednostki, po którym Prezes Zarządu Gminnego OSP Druh Marek Jakubiszyn, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Druh Tomasz Pawłowski i Wójt Gminy Kotla Halina Fendorf wręczyli dla strażaków odznaki „Za wysługę lat”. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kotli odznakami „Za wysługę lat” odznaczeni zostali: 
- Michał Niciecki – za wysługę lat 45, 
- Jan Nieciecki – za wysługę lat 45, 
- Jan Niciecki – za wysługę lat 40, 
- Gustaw Marut – za wysługę lat 40, 
- Mieczysław Górski – za wysługę lat 35, 
- Lucjan Marut – za wysługę lat 30, 
- Stanisław Igras – za wysługę lat 25, 
- Zdzisław Panaszczuk – za wysługę lat 20, 
- Dariusz Karbowiński – za wysługę lat 15, 
- Tomasz Ragan – za wysługę lat 10, 
- Radosław Igras – za wysługę lat 10, 
- Mirosław Błażej – za wysługę lat 5. 

      W swoim wystąpieniu do strażaków Pani Wójt podkreśliła wielkie zaangażowanie Zarządu OSP w przygotowanie jubileuszu. W ciągu miesiąca od pozyskania wycofanego z eksploatacji Fiata Ducato (z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu) ogromnym wkładem pracy szczególnie Naczelnika OSP p. Lucjana Maruta i Prezesa p. Dariusza Karbowińskiego oraz wkładu finansowego Gminy Kotla (na zakup części oraz malowanie samochodu) i pomocy PSP (montaż konsoli) – przystosowano samochód do działań ratowniczych. 
     W kolejnej części uroczystości nastąpiło przedstawienie wyników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, w których I miejsce zajęła jednostka OSP Chociemyśli, II miejsce OSP Kotla, a III OSP Grochowice. Głównym sędziom zawodów był mł. bryg. Piotr Durał z PSP Głogów. Puchary i dyplomy wręczyła Wójt Gminy Kotla Pani Halina Fendorf, Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Głogowie Pan Bogusław Cielebąk oraz Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP – Pan Tomasz Pawłowski. 
    Następnie Wójt Gminy Pani Halina Fendorf i Przewodniczący Rady Gminy Kotla Pan Dariusz Zieliński wręczyli medale jubileuszowe dla strażaków i strażaków weteranów. Medale zostały ufundowane przez Gminę Kotla, a szczególny wkład w ich wykonanie wniósł Komendant Gminny OSP p. Marian Porębski. Ceremoniał jubileuszu kończyło przekazanie przez Prezesa OSP Chociemyśli Pana Dariusza Karbowińskiego medali jubileuszowych dla przybyłych gości. 
    Około godziny 17 rozpoczęło się Gminne Święto Kultury, w trakcie którego prezentowany był dorobek artystyczny Naszej Gminy. Występowali laureaci „Od przedszkola do Opola”, którzy po występie otrzymali słodkie upominki. Swoje umiejętności prezentowały dwa Zespoły Folklorystyczne Skidniowianie i WRZOS, a także prezentowała się młodzież z Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli oraz młodzież działająca przy GOKiS w Kotli. W trakcie imprezy odbył się również Bieg Trzeźwości zorganizowany przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kotli. Bieg odbył się w trzech kategoriach wiekowych: od 6 do 9 lat, od 10 do 13 lat i od 14 lat i wzwyż. W biegu udział wzięło łącznie 35 uczestników. 
    W kategorii wiekowej od 6 do 9 lat I miejsce zajął Miłosz Przybylski, II miejsce Dominik Kaliński, a III miejsce Michał Parzątka
    W kategorii wiekowej od 10 do 13 lat I miejsce zajął Robert Nomejko, II miejsce Adrian Ostrejko, a III miejsce Marek Zazulak
   Natomiast w kategorii wiekowej od 14 i wzwyż I miejsce zajął Paweł Gryndzia, II miejsce Wojciech Młodecki, a III miejsce Pan Zdzisław Stachów
    Nagrodami w VII Biegu Trzeźwości były piłki do nogi, piłki do ręcznej oraz paletki do gry w tenisa stołowego. Ponadto każdy z uczestników otrzymał napój i słodki upominek. 
   Gminne Święto Kultury kończyło się wręczeniem podziękowań i upominków dla „działaczy kultury Gminy Kotla”, w tym: 
   Za udział w licznych wydarzeniach kulturalnych, promocję Gminy i powiatu na lokalnych i regionalnych przeglądach, konkursach i wystawach wyróżnieni zostali: 
- Pani Halina Przybylska i Zespół Folklorystyczny WRZOS, 
- Pani Stanisława Graczyk i Zespół Folklorystyczny Skidniowianie, 
- Pani Stanisława Jasinowska i Zespół Folklorystyczny Grochowiczanki.
    Za upowszechnianie kultury poprzez działalność koła misyjnego w Kotli, organizowanie czuwań papieskich, drogi krzyżowej, mszy polowych, cyklicznych spotkań z Sybirakami wyróżnione zostały:
- Pani Elżbieta Baczyńska, 
- Pani Joanna Podwieska, 
- Pani Henryka Bylebył, 
- Pani Alina Szermer. 
   Za prowadzenie Klubu 4H grupującego dzieci i młodzież, organizację konkursów na najładniejszą zagrodę w gminie, współdziałanie z kobietami w zakresie uczestnictwa w organizowanych konkursach, przeglądach i wystawach wyróżniona została
- Pani Nina Grabowska. 
   Za upowszechnianie kultury, poprzez rozpowszechnianie wolontariatu wśród młodzieży oraz aktywne uczestnictwo we wszystkich imprezach wyróżnieni zostali: 
- Pan Krzysztof Stachów, 
- Patrycja Delikt, 
- Agnieszka Kuczak, 
- Hanna Woźniak, 
- Anita Woźniak, 
- Paweł Gryndzia, 
- Gabriela Szykulska, 
- Marzena Ryszka, 
- Patrycja Wilk, 
- Hubert Leśniewski, 
- Karol Leśniewski, 
- Wojciech Młodecki, 
- Estera Szermer, 
- Anna Dębińska, 
- Paula Jakubiszyn, 
- Kamila Machel, 
- Konga Nomejko, 
- Łukasz Łysik, 
- Paulina Szuszkiewicz, 
- Marlena Czajkowska, 
- Kacper Horyń,k 
- Beata Mróz, 
- Małgorzata Brzuśnian, 
- Klaudia Grzelak, 
- Agnieszka Mieleniewska, 
- Justyna Widomska. 
   Za wzbogacanie życia kulturalnego Naszej Gminy wyróżniona została Dyrektor GOKiS Pani Ludmiła Woźniak oraz pracownicy GOKiS i osoby współpracujące: Pan Krzysztof Woźniak, Krzysztof Stachów, Barbara Gela-Rutkowska, Państwo Małgorzata i Jarosław Bassarab. 
   Za działania na rzecz kultury związane z organizacją takich imprez jak: Kolacja w Remizie 2007, 2008 i 2009, Stachuriada, 60-lecie OSP Grochowice wyróżnieni zostali: 
- Państwo Krystyna i Tadeusz Jańczak, 
- Państwo Krystyna i Zdzisław Kotala, 
- Pani Stanisława Jasinowska, 
- Pani Barbara Kobiela. 
   Ponadto za swoją działalność zostali wyróżnieni: 
- Pani Zuzanna Podwińska i Rada Sołecka Wsi Kotla, 
- Pan Janusz Rzymek, 
- Pan Tadeusz Pałka, 
- Pani Elżbieta Purgał, 
- Oraz mieszkańcy sołectwa Sobczyce i Krzekotówek za współdziałanie przy budowie Kościoła w Sobczycach. 

  Całość uroczystości kończyła zabawa taneczna, na której mieszkańcy i przybyli goście mogli się bawić do 2 nad ranem.