Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach

piątek, 15 maja 2009 14:36
-

ImageInformacja na temat wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wójt Gminy Kotla informuje, że w dniu 8 maja br. Gmina Kotla złożyła wniosek  o dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach” w związku z wyborem propozycji projektu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 2430/III/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wyboru propozycji projektów w ramach preselekcji w trybie systemowym do Działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”, Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”).

Zakres projektu obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Kotli, kanalizacyjnego rurociągu tłocznego z siecią grawitacyjną dla mieszkańców Moszowic oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Kotli w zakresie gospodarki osadami.

Aglomeracja Kotla znajduje się w projekcie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Planowany koszt projektu wynosi 7.911.900,01 zł, w tym planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wynosi 5.123.279,50 zł, tj. 79% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wójt Gminy Kotla

Halina Fendorf