Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Nowe punkty przedszkolne w Głogówku i Skidniowie

poniedziałek, 25 maja 2009 12:07
-

ImageWójt Gminy Kotla informuje, że w najbliższych miesiącach zostaną uruchomione dwa punkty przedszkolne w miejscowościach: Głogówko i Skidniów

Wójt Gminy Kotla informuje, że w najbliższych miesiącach zostaną uruchomione dwa punkty przedszkolne w miejscowościach: Głogówko i Skidniów.

Utworzenie punktów przedszkolnych w Głogówku oraz Skidniowie  jest pilną koniecznością  wynikającą z przeprowadzonej  w 2008 roku analizy  edukacji  przedszkolnej, sporządzonej na zlecenie Wójta Gminy Kotla. Wynika z niej, że dzieci w wieku 3 – 5 lat w bardzo małym procencie uczęszczają do przedszkola. Spowodowane jest to brakiem możliwości zwiększenia oddziałów przedszkolnych w   istniejącym   przedszkolu   w   Kotli, w  którym   znajdują  się  3  oddziały  (75 dzieci)   oraz w Szkole Filialnej w Chociemyśli  posiadającej jeden oddział przedszkolny.  Istniejąca baza edukacyjna zabezpiecza  edukację  przede wszystkim dla dzieci 6-cio letnich, natomiast największą grupę dzieci młodszych, oprócz dzieci z Kotli i Chociemyśli (gdzie znajduje się baza przedszkolna) stanowią dzieci z Głogówka i Skidniowa. Miejscowości te posiadają możliwości lokalowe na utworzenie punktów przedszkolnych. Duże zainteresowanie uruchomieniem punktów wykazują również rodzice. 

W marcu 2008 roku Wójt Gminy podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Civis Europae z Lubina w zakresie przystąpienia do projektu pn. „  Równe szanse dla wszystkich dzieci –wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat poprzez utworzenie sieci ośrodków przedszkolnych na potrzeby społeczności lokalnych z terenów wiejskich i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W wyniku wspólnych działań, po blisko roku od złożenia przez Stowarzyszenie Civis Europae wniosku, zapadła decyzja o finansowaniu tego projektu z funduszy unijnych.

W uruchamianych punktach opieka nad dziećmi oraz zajęcia dydaktyczne będą całkowicie bezpłatne. Planowane jest również bezpłatne drugie śniadanie. Przewiduje się, że zajęcia edukacyjne trwać będą 5 godzin przez 5 dni w tygodniu, dodatkowo prowadzone będą zajęcia z języka angielskiego, a także zapewniona będzie opieka logopedy i pedagoga.Przed uruchomieniem placówek zostaną wykonane niezbędne remonty. Znacznych środków finansowych wymagać będzie przystosowanie pomieszczeń w Głogówku. Niezbędne jest:  wymiana okien i posadzki, wykonanie ogrzewania w budynku (piec, komin i instalacja c.o.). Koszt remontów poniesie w części Gmina Kotla  oraz Civis Europae.Punkty przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie w ramach w/w projektu funkcjonować będą do kwietnia 2011 roku. 

Wójt Gminy Kotla zachęca wszystkich rodziców  dzieci  3 – 5 letnich  z Głogówka, Skidniowa oraz miejscowości sąsiadujących do skorzystania z tej  formy edukacyjnej.

Wójt Gminy Kotla

Halina Fendorf.pl