Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

czwartek, 23 lipca 2009 13:42
-

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem, działki nr 796, 797/2, 1113, 1089/2 obręb Kotla.

                                                                 Kotla, dnia 22.07.2009 r.

Nr 7331/19/2009

                                           OBWIESZCZENIE
                                 o zakończeniu postępowania

 


Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) i 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071
z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

że w dniu 22 lipca 2009 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne na wniosek: Wójta Gminy Kotla z siedz. w Urzędzie Gminy, 67-240 Kotla, ul. Głogowska 93
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:

budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem, działki nr 796, 797/2, 1113, 1089/2 obręb Kotla, Gmina Kotla.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszanych żądań.

Z uprawnień można skorzystać w terminie 7 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Kotli, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla w godzinach urzędowania.
 
      

   
                                                                  Wójt Gminy Kotla
                                                                   Halina Fendorf