Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Nowe ośrodki przedszkolne

czwartek, 30 lipca 2009 14:46
-

ImageWójt Gminy Kotla informuje, że podejmowane od 2 lat starania i działania Gminy uwzględniające liczne wnioski i zgłaszane przez rodziców i samorządowców potrzeby utworzenia dodatkowych punktów przedszkolnych, osiągnęły pomyślny rezultat.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do realizacji projektu ze Stowarzyszeniem Civis Europae pn. „Równe szanse- utworzenie sieci alternatywnych ośrodków przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat na terenach wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach priorytetu IX POKL, działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1- Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Strona projektu http://www.rowneszanse.lubin.pl  
       W ramach projektu zostaną utworzone dwa ośrodki przedszkolne: w Skidniowie i w Głogówku, do których uczęszczać będą dzieci w wieku 3-5 lat.  Trwają prace remontowe w obiektach komunalnych przygotowywanych do funkcjonowania tych ośrodków wychowania przedszkolnego.
      W Skidniowie zakończono prace związane z wykonaniem podłogi (demontaż, usuwanie legarów, piachu, montaż nowych legarów i podłogi). Zakres prac sfinansowany jest przez Stowarzyszenie Civis Europea (ok. 16 tys. zł.). Trwają końcowe prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia wykonywane przez konserwatorów Urzędu Gminy.
      Budynek komunalny w Głogówku wymaga wielu prac remontowych. Konieczność ich wykonania wiąże się z dużymi kosztami adaptacji obiektu. Stowarzyszenie Civis Europea poniesie koszt remontu podłogi, oświetlenia, malowania i wentylacji (ok. 16 tys. zł.). Gmina pokryje koszt wymiany okien, drzwi, wykonania kotłowni (pomieszczenie, piec, komin), centralnego ogrzewania oraz remont wejścia głównego. Przewidywane koszty to ok. 150 tys. zł. Zabiegamy o częściowe dofinansowanie kosztów remontu z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
     Następnym etapem będzie wyposażenie obiektów w meble, sprzęt audiowizualny, zabawki i pomoce dydaktyczne, które sfinansuje Stowarzyszenie Civis Europea.