Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Projekt "Równe Szanse" - utworzenie ośrodków przedszkolnych w Skidniowie i w Głogówku.

poniedziałek, 03 sierpnia 2009 10:06
-

ImageKontynuując realizacji projektu „Równe szanse - utworzenie sieci alternatywnych ośrodków przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat na terenach wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym”,

   w ramach priorytetu IX POKL, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Wójt Gminy Kotla wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia CIVIS EUROPEA z Lubina przy pomocy sołtysów i radnych zorganizowała w dniach  20 i 21 lipca br. w miejscowościach Głógowko i Skidniów spotkania ze społecznościami lokalnymi  -  rodzicami dzieci zainteresowanymi udziałem w projekcie.  Rodzice zostali poinformowani przez Pana Mariusza Lalewicza – wiceprezesa stowarzyszenia o zasadach funkcjonowania ośrodków. Rozpoczynając spotkania Pan Mariusz mówił, że w wyniku kontaktów z przedstawicielami gmin wiejskich już w lutym 2008 r., określono zapotrzebowanie na przedszkolne usługi edukacyjne i opiekuńcze. Rozpoznanie wykazało niewystarczającą liczbę takich placówek, Najbardziej odczuwalny jest brak takich placówek w małych wiejskich miejscowościach. Niewiele ponad 20 proc. dzieci w wieku 3-5 lat ze wsi korzysta z edukacji przedszkolnej, pozostałe nie mają do niej dostępu z powodów finansowych, geograficznych (duża odległość przedszkola od miejsca zamieszkania) lub niskiej świadomości rodziców o znaczeniu wczesnej edukacji. Te wszystkie bariery w dostępie do edukacji przedszkolnej stowarzyszenie Civis Europae postanowiło pokonać.
     Poinformował również, że w ramach podpisanej umowy w dniu 21.04.2009r. z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, filia we Wrocławiu na realizację projektu - opieka i zajęcia dydaktyczne w ośrodkach prowadzonych przez Civis Europae będą całkowicie bezpłatne. Będą to zajęcia przez pięc dni w tygodniu po 5 godzin, Dodatkowo prowadzone będą zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia logopedą. Podobnie rodzice nie będą ponosić żadnych kosztów za wyżywienie dzieci - drugie śniadanie (w formie cateringu). Stowarzyszenie zakupi również książki, pomoce dydaktyczne, meble oraz elementy placu zabaw.
     Wójt Gminy Kotla poinformowała natomiast o zaawansowaniu prac remontowych trwających w obu ośrodkach, które finansowane są przez Gminę Kotla oraz Stowarzyszenie. Prace polegają na wykonaniu wentylacji, dostosowaniu oświetlenia, malowaniu ścian, wymianie posadzek. W Głogówku w niedługim czasie będą wymienione również okna a w terminie późniejszym wykonana zostanie instalacja centralnego ogrzewania, komin i kotłownia.
     Pod koniec spotkań rodzice wypełnili i przekazali niezbędne dokumenty wymagane przy zgłoszeniu dziecka do ośrodka przedszkolnego. Wkrótce podpiszą umowy na realizację zajęc. Projekt trwać będzie do 19 kwietnia 2011r. Bieżące informacje o realizacji projektu można znaleźć na stronie  www.rowneszanse.lubin.pl.