Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

XXXIII sesja Rady Gminy

wtorek, 04 sierpnia 2009 16:41
-

10 sierpnia 2009r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Kotla odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Kotla.

Proponowany porządek obrad: 


1.

Wnioski i interpelacje.

2.

Podjęcie uchwał w sprawach:

a)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie Kotla, 

b)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 18/3, 16, 526/1, 15/2, 531, 534 położonych w obrębie Grochowice, 


c)

nadania nazwy ulicy we wsi Kotla,

d)

wydania opinii dotyczącej lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych w lokalu położonym w Kozich Dołach 32 oraz w Chociemyśli 82, 

e)

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie kosztów dokumentacji dla przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków unijnych, 

3.

Działalność Wójta Gminy i Komisji stałych Rady w okresie między sesjami. 

4.

Zakończenie obrad.

                                              Przewodniczacy Rady

                                             Dariusz Zieliński