Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu "Każdy osiągnie sukces"

poniedziałek, 07 września 2009 12:03
-

Image
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Każdy osiągnie sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Kotli o utrudnionym dostępie do oświaty i kultury. W ramach projektu planowane są m.in. zajęcia wyrównawcze, warsztaty teatralne, wycieczki (m.in.: pływalnia, teatr, Zakopane i in.), zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Wartość projektu wynosi 890 250,51 zł. (maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100 % wartości projektu). Zakłada się, że projekt będzie realizowany w cyklu dwuletnim i obejmować będzie nie tylko uczniów Szkoły Podstawowej w Kotli, ale również uczniów Szkoły Filialnej w Chociemyśli.