Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Zaproszenie

poniedziałek, 26 października 2009 15:52
-

Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Gminy Kotla, które odbędą się w dniu 28 października br. o godz. 15.00 w sali narad w Urzędzie Gminy Kotla.

 Proponowany porządek obrad:
1. Wnioski i interpelacje.
2. Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminach w placówkach oświatowych z terenu gminy Kotla za poprzedni rok szkolny 2008/2009. 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
b) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2010 roku, 
c) nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotla, 
d) zmiany uchwały nr XXVI/141/08 Rady Gminy Kotla z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Kotla na 2009r. 
4. Przedstawienie informacji Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych. 
5. Działalność Wójta Gminy i Komisji stałych Rady w okresie między sesjami. 
6. Zakończenie obrad.

                                                          Przewodniczący Rady
                                                              Dariusz Zieliński