Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Informacja z 28 maja 2010 r.

piątek, 28 maja 2010 19:12
-

Informacja Wójta Gminy Kotla dotycząca przedłużenia terminu  zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kotla do dnia 31 maja 2010 r.

I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Kotla
z dnia 29 maja 2010 r.

 Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) w związku z § 7 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2000 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 847; z 2005 r. Dz. U. Nr 166, poz. 1395 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 525 ) informuje się:

1. Przedłuża się termin do dnia 31 maja 2010 r. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kotla do następujących komisji:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kotli,
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Chociemyśli,
3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Sobczycach,
4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Głogówku,
5) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Skidniowie

2. Wzywa się komitety wyborcze, które nie zgłosiły kandydatów do wymienionych w pkt. 1 obwodowych komisji wyborczych o dokonanie zgłoszeń w wyznaczonym terminie w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Kotla tj. 31 maja 2010 r. (poniedziałek) od 7:30 do godz. 15:30.


                                                                                  W ó j t 
                                                                                     /-/
                                                                             Halina Fendorf