Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Oświata, Kultura, Sport Oświata, Kultura i Sport Kultura - Działalność

Kultura - Działalność

Spis treści
Kultura
Wykaz placówek
Działalność
Biblioteki
Artyści
Harmonogram imprez
Wszystkie strony

Działalność

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli należy:
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą, sztuką i filmem
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
 • zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych
 • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym
 • uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy Kotla, powiatu głogowskiego i Dolnego Śląska
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie  wypożyczeń międzybibliotecznych
 • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym
 • prowadzenie kroniki Gminy Kotla
 •  prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
 • popularyzacja książek i czytelnictwa
 • tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej
 • prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej
 • organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
 • prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej
 • wspieranie działalności klubów sportowych
 • prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
 • udzielanie pomocy organizacjom społecznym i stowarzyszeniom działającym na rzecz rozwoju kultury i sportu
Do pobrania:  harmonogram pracy GOKiS  
                          zajęcia świetlic środowiskowych
                          treningi piłki nożnej