Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Urząd Gminy Wzory pism i formularzy

Wzory pism i formularzy

-
 
Aktualne wzory pism i formularzy do pobrania

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli 

Deklaracje wyboru świadczeniodawcy  udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz:


Gospodarka wodno-ściekowa

 • Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Pobierz plik
 • Wniosek o zawarcie umowy na wodę i odprowadzenie ściekówi
  Pobierz plik

Gospodarka komunalna

 • wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 • wniosek o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
 • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 • wniosek o wydanie opini o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Drogi, rolnictwo

 • Wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Pobierz plik
 • Wniosek o umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej
  Pobierz plik
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Pobierz plik
 • Wniosek o wydanie zgody na budowę zjazdu
  Pobierz plik
 • Wniosek do  WÓJTA GMINY KOTLA o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (drzewa) lub krzewów  Pobierz plik
Ewidencja ludności

Działalność gospodarcza

       

          Podatki 

          Formularze deklaracji i informacje
           Pobierz plik


         Rada Gminy
        
        Wniosek-skarga-interpelacja    

          Pobierz plik


                
Więcej informacji: www.firma.gov.pl

 • Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Pobierz plik
 • Zgłoszenie na Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Pobierz plik